Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

ZİRAAT 0900

Ziraat 0900

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, şarşəkilli çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Ürəkşəkilli, tünd qırmızı, demək olar ki, qara rəngli. Dadı şirin, turşuluğu ortadır. Qabığı qalın. Ləti sıx, orta dərəcədə şirəli. Çəkisi 6,0-6,5 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: 10-14 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Sarı Droqana, Jabule
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Miqdar: N/A Kateqoriya: ,

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

CAP6P, Maxima-14