Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

VİLYAMS

Williams

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta- və ya alçaqboylu, enli piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov armudabənzər formada, açıq yaşıl rəngli, çəhrayı yanaqlı, boz nöqtəlidir. Dadı turşa-şirin, ləti zərif, ağızda əriyən, çox şirəlidir. Çəkisi 175-180 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: 45 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Meşə gözəli, Klappın sevimlisi, Olivye de Serr
Calaqaltıları: BA 29

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

BA 29, Toxmacar