Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

VƏLƏS

Veles

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 4-5 m, çətiri geniş, qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq tünd qırmızı rəngli, qabığı qalın. Dənələri iri, qırmızı rəngli. Şirə çıxımı 54-56 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 550-600 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayının sonu
Saxlama müddəti: 3-4 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Çəhrayı gülöyşə, Yaxşılaşdırılmış kazake, Balamürsəl

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar