Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

TEKSAS (TEXAS)

Sinif təsviri
Sortun adı: Texas
Mənşəyi: ABŞ
Məhsul yığımı: 20-30 sentyabr.

Ağacı
Çətirin forması: geniş
İnkişafi: güclü
Meyvənin yetişməsi: qec
Məhsuldarlıqı: yüksək
Ətraf mühitin əlverişsiz şəraitinə davamlıdır. Kaliforniyada Nonparelidən sonra ən çox yayılmış badam sortu Texasdır.

Çiçəkləmə
Çiçəkləməsi: eyni vaxtda olmadığından, şaxtaya qarşı həssaslığı azaldır.
Tozlayıcıları: Nonparel və Drake sortları

Meyvəsi:
Forması: dəyirmi, uzanmış
Kalibri: Orta, qabığı yumşaqdır.
Keyfiyyəti orta, səmərəliliyi 45-50%, cüt ləpələrin çıxım faizi 15-20%.
Rəngi: açıq qəhvəyi

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

CF-677