Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

TALQAR GÖZƏLİ

Talqar beauty

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, enli piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov formalı, qırmızı-karmin rəngli, qabıqaltı nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı şirin, azacıq ətirli, ləti xırda dənəvərli, şirəli, orta sıxlıqda. Çəkisi 150-200 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Fevral ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Konferens, Klappın sevimlisi, Qoverla
Calaqaltıları: BA 29

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

BA 29, Toxmacar