Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

SUĞRA

Sortun təsviri

Sortun  adı: Suğra

Mənşəyi: Azərbaycan, xalq seleksiyası

Yetişməsi: sentyabr ayı

 

Ağacı

Hündürlüyü: 15-16 m

Çətirin forması: dağınıqçətirə malikdir

İnkişafı: güçlü

 

Meyvəsi

Forması: uzunsov, yumurtavari

Kalibri: iri

Çəkisi: 11,2 q

Rəngi: ləpəsi qızılı-sarı, yuşaq

Dadı: dadlı və yağlı

Yağlığı: 66%

Ləpə çıxımı: 66%

Nəqliyyata davamlığı: yaxşı

Tozlayıcıları: Zaqatalavə Seifie sortları

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar