Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

SİMİRENKO RENETİ

Renet Simirenko

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündür boylu, girdə şəkilli, geniş sallaq çətirli
Ağacın özəlliyi: Ağacı hündür boylu, enli piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada, sarımtıl-yaşıl. Ətri xoşagələn, dadı turşa-şirin, orta dərəcədə şirəli. Çəkisi 120-130 q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: May ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Aydared, Qolden Delişes
Calaqaltıları: M9, MM106

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

M9, Toxmacar