Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

SEYFİ

Sortun təsviri

Sortun  adı: Seyifie

Mənşəyi:Azərbaycan, xalq seleksiyası

Yetişməsi: sentyabr ayı

 

Ağacı

Hündürlüyü: 13-14 m

Meyvəsi

Forması: uzunsov, yumurtavari

Kalibri: iri

Çəkisi: 11,2 q

Dadı: dadlı və yağlı

Yağlığı: 64%

Ləpə çıxımı: 65%

Nəqliyyata davamlığı: yaxşı

Tozlayıcıları: Fardar və Suğra sortları

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar