Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

SARI DROQANA

Yellow Drogan

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, qollu-budaqlı, orta sıxlıqda olan çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yumru-ürəkşəkilli formada, sarı rəngli. Qabığı nazik. Dadı şirin. Ləti açıq sarı rəngli, zərif, şirəli. Çəkisi 6,5-8 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayının sonu iyul ayının əvvəli
Saxlama müddəti: 3-5 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Davamsız
Tozlayıcıları: Aelita, Napoleon, Ramon Oliva
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Maxima-14, Toxmacar