Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

SARI BELFLYOR

Yellow Bellflower

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu,çətiri dairəvidir
Meyvənin özəlliyi: Meyvələri iri,oval konus şəklindədir,gönçə tərəfi qabırğalıdır.Qabığı nazik,parlaq,sarı rəngli,qırmızı yanaqlıdır.Üzərində balaca kül rəngli nöqtələr vardır.Meyvənin ləti ağımtıl-sarı,şirəli,xırda dənəvərlidir.Çəkisi 150-190q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Dekabr ayına kimi,soyuducuda mart ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Papirovka
Calaqaltıları: M9, MM106

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

M9, Toxmacar