Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

SAMMİT

Summit

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, güclü çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Parlaq, qırmızı rəngli, yetişdikcə daha da tündləşir. Dadı şirin. Ləti qırmızı-sarı, şirin, şirəli. Çəkisi 8-10 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Van, Lapins
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Maxima-14, Toxmacar