Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

SAÇAQLI

SAÇAQLI

Kolun özəlliyi: Kolun hündürlüyü 5-7 m, seyrək çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada. Yağlılığı 67.0-70.0%. Ləpə çıxımı 50.1%. Çəkisi 2.1 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayının sonu
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Ata-baba, Yağlı fındıq, Yumru Gerasund

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar