Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

ROYAL QALA

Royal Gala

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, çətiri geniş oval, orta dərəcədə sıxdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, sarımtıl və ya yaşılımtıl-sarı, narıncı-qırmızı zolaqlıdır. Ləti açıq sarımtıl, sıx, dənəvərli, xırçıldayan və xoş ətirlidir. Dadı şirindir. Çəkisi 115-145 q (maksimum 170 q).
Yetişmə dövrü:Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Dekabr ayına kimi, soyuducuda mart ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı:Orta
Tozlayıcıları: Simirenko reneti, Aydared
Calaqaltıları: M9, MM106

Miqdar: N/A Kateqoriya: ,

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

M9, MM111, Toxmacar