Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

REGİNA

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, şarşəkilli çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq tünd qırmızı rəngli. Dadı şirin. Ləti tünd qırmızı, bərk, çox şirəli. Çəkisi 8-10 q.
Yetişmə dövrü: İyul ayının sonu
Saxlama müddəti: Avqust ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Sammit, Bianka, Silviya, Koral
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Miqdar: N/A Kateqoriya: ,

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Adara, CAP6P, Maxima-14