Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

REDHEYVEN

Redhaven

Yetişkənliyi: Tezyetişən (avqust ayı)
Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, yastı dəyirmi çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov yumru formada, ölçüsü 72x68x70 mm.Dolğun sarı, bəzən narıncı rəngli, qırmızı yanaqlı. Ləti lifli, çox şirəli, parlaq sarı rəngli, zərifdir.Dadı ləzzətli, şirin, desert ətirlidir. Çəkisi 120-200 q.
Saxlama müddəti: 2-3 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Qənaətbəxş
Tozlayıcıları: Özünü tozlayandır
Calaqaltıları: GF-677

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

CF-677, Toxmacar