Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

Raya

Raya

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, orta sıxlıqda olan çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, tünd qırmızı rənglidir. Dadı turşa-şirin. Ləti krem rəngli, orta sıxlıqda, şirin, şirəli. Çəkisi 5-7 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Sarı Droqana, Öküzürəyi
Calaqaltıları: cır

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar