Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

QRANİ SMİT

Granny Smith

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, sallaq çətirli
Meyvənin özəlliyi: Kəsik konus formasında,birtiplidir.Yaşılımtıl, çəhrayı yanaqlı, qabıqaltı nöqtələri çox saylıdır.Ləti yaşılımtıl-ağ, bərk, şirəli və ətirlidir. Dadı turşa-şirindir. Çəkisi 190-210q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 3-4 ay
Nəqliyyata davamlılığı:Əla
Tozlayıcıları:Qala,Qolden Delişes,Simirenko reneti,Aydared,Qloster,Fuji
Calaqaltıları: M9, MM106

Miqdar: N/A Kateqoriya: ,

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

MM106, Toxmacar