Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

QIZIL ƏHMƏDİ

Kyzyl Ahmedi

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündür boylu, girdə şəkilli, geniş sallaq çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yastı yumru formada, tünd qırmız zolaqlı. Dadı şirin, orta dərəcədə şirəli, ətri xoşagələndir. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: May ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Çox yaxşı
Tozlayıcıları: Napoleon, Mehdi cırı, Sarı turş, Şampan reneti, Simirenko reneti, Qara turş,London pepini
Calaqaltıları: M9, MM106

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

M9, Toxmacar