Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

QIRMIZI GÜLÖYŞƏ

Red Guleysha

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 3 m, çətiri qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq qırmızı rəngli, qabığı nazik. Dənələri iri, qırmızı rənglidir. Şirə çıxımı 53-55 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 300-400 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 2-3 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Çəhrayı gülöyşə, Azərbaycan, Balamürsəl

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar