Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

  • Göstərilir 73–83 83 nəticə

Shole

Ağacın (kolun) özəlliyi: Kolu ortaboylu (2,8-3,2 m), orta dərəcədə sıx çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Silindrik yumru formada, yaşıl rənglidir. Dadı şirin-turş, ətirli. Ləti krem rənglidir. Çəkisi 69,3-87,5 q.
Yetişmə dövrü: Noyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Lənkaran, Xəzər, Məhsuldar

Ağacın özəlliyi: Ağaclar yarı dik və möhkəm olur. Effektivliyi yüksəkdir. Bir çox albalı növü üçün tozlandırıcı kimi istifadə olunur.
Meyvənin özəlliyi: Geç olgunlaşan, orta irilikte, kabuğu sarı renkte, sert ve orta kalitede bir kiraz cinsidir. Kozmetik, pasta ve şekerleme sanayinde kullanılır. %3 oranında meyve çatlaması yapar ve taşımaya dayanıklılığı azdır.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: 10-14 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları:Ziraat 0900 çeşidi ilə qarşılıqlı tozlanır

Sortun təsviri

Sortun  adı: Suğra

Mənşəyi: Azərbaycan, xalq seleksiyası

Yetişməsi: sentyabr ayı

 

Ağacı

Hündürlüyü: 15-16 m

Çətirin forması: dağınıqçətirə malikdir

İnkişafı: güçlü

 

Meyvəsi

Forması: uzunsov, yumurtavari

Kalibri: iri

Çəkisi: 11,2 q

Rəngi: ləpəsi qızılı-sarı, yuşaq

Dadı: dadlı və yağlı

Yağlığı: 66%

Ləpə çıxımı: 66%

Nəqliyyata davamlığı: yaxşı

Tozlayıcıları: Zaqatalavə Seifie sortları

Ağacın özəlliyi: Güclü bir şəkildə böyüyən, yüksək səmərəli, yayılmış tac quruluşuna malikdir.
Meyvənin özəlliyi:Dəri sarı bir yerdə parlaq qırmızıdır. Əti sarı rəngdədir, sərt bir toxumalıdır və soyuq anbarda təxminən 1 ay saxlanıla bilər.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Öz-özünə münbit bir çeşiddir.
Calaqaltıları: Y.Şaftalı

Talqar beauty

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, enli piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov formalı, qırmızı-karmin rəngli, qabıqaltı nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı şirin, azacıq ətirli, ləti xırda dənəvərli, şirəli, orta sıxlıqda. Çəkisi 150-200 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Fevral ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Konferens, Klappın sevimlisi, Qoverla
Calaqaltıları: BA 29

Sinif təsviri
Sortun adı: Texas
Mənşəyi: ABŞ
Məhsul yığımı: 20-30 sentyabr.

Ağacı
Çətirin forması: geniş
İnkişafi: güclü
Meyvənin yetişməsi: qec
Məhsuldarlıqı: yüksək
Ətraf mühitin əlverişsiz şəraitinə davamlıdır. Kaliforniyada Nonparelidən sonra ən çox yayılmış badam sortu Texasdır.

Çiçəkləmə
Çiçəkləməsi: eyni vaxtda olmadığından, şaxtaya qarşı həssaslığı azaldır.
Tozlayıcıları: Nonparel və Drake sortları

Meyvəsi:
Forması: dəyirmi, uzanmış
Kalibri: Orta, qabığı yumşaqdır.
Keyfiyyəti orta, səmərəliliyi 45-50%, cüt ləpələrin çıxım faizi 15-20%.
Rəngi: açıq qəhvəyi

Ağacın özəlliyi: Ağac çox möhkəmdir, yarı dik vəziyyətdə böyüyür. Effektivliyi yüksəkdir. Keyfiyyətli bir çeşiddir.
Meyvənin özəlliyi:Meyvəsi iri, yuvarlaq formadadır, dərisi sarı bir fonda tünd qırmızıdır. Çox şirin və orta dərəcədə şirəlidir.Soyuq anbarda uzun müddət saxlanıla bilər.

Yetişmə dövrü: Avqust
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Calaqaltıları: Y.Şaftalı

Veles

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 4-5 m, çətiri geniş, qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq tünd qırmızı rəngli, qabığı qalın. Dənələri iri, qırmızı rəngli. Şirə çıxımı 54-56 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 550-600 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayının sonu
Saxlama müddəti: 3-4 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Çəhrayı gülöyşə, Yaxşılaşdırılmış kazake, Balamürsəl

Williams

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta- və ya alçaqboylu, enli piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov armudabənzər formada, açıq yaşıl rəngli, çəhrayı yanaqlı, boz nöqtəlidir. Dadı turşa-şirin, ləti zərif, ağızda əriyən, çox şirəlidir. Çəkisi 175-180 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: 45 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Meşə gözəli, Klappın sevimlisi, Olivye de Serr
Calaqaltıları: BA 29

Ziraat 0900

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, şarşəkilli çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Ürəkşəkilli, tünd qırmızı, demək olar ki, qara rəngli. Dadı şirin, turşuluğu ortadır. Qabığı qalın. Ləti sıx, orta dərəcədə şirəli. Çəkisi 6,0-6,5 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: 10-14 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Sarı Droqana, Jabule
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

1 6 7