Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

M 9

M 9 Mənşəyi: Fransada hündürboylu calaqaltı olaraq aşkar olunmuş, daha sonralar İngiltərədə İst Mollinq İnstitutu tərəfindən qeydiyyatdan keçmişdir. Calaqaltının özəlliyi: anaclıq sahədə şaxəli kol əmələ gətirir. Standart pöhrə çıxımı yüksəkdir. Budaqlar sarı-qəhvəyi, aşağı hissəsi yaşıl Yarpağı: yumurta formalı, kənarları dişli və uc hissədən dartılmış olur. Yarpaq ayası yaşıl rəngli, parıltılı, üzəri xırda tükcüklü Məhsuldarlığı: 2-3 yaşlarda hektardan 500-1500 kq, 5-6 yaşlarda 10-12 ton, 7-8 yaşlarında isə 25-30 ton məhsul almaq mümkündür

Paylaş: