Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

LAPİNS

Lapins

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, şarşəkilli çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Oval, birtipli, parlaq tünd qırmızı, demək olar ki, qara rəngli. Dadı şirin. Ləti çəhrayı, şirəli. Çəkisi 8-9 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayının sonu
Saxlama müddəti: Avqust ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Əla
Tozlayıcıları: Özü özünü tozlayır
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Maxima-14, Toxmacar