Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

LƏTİFƏ

Latifa

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, geniş piramida çətirli
Meyvənin özəlliyi: Açıq sarı rəngli, qırmızı yanaqlı, qabıqaltı boz nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı turşa-şirin, ləti zərif, ağızda əriyən, şirəli və ətirlidir. Çəkisi 180-200 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Noyabr ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Vilyams
Calaqaltıları: BA 29

Miqdar: N/A Kateqoriya: Tag:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

BA 29, Toxmacar