Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

KRIMSKAYA

Crimean

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, şarşəkilli çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Tünd qırmızı, demək olar ki, qara rəngli. Dadı şirin. Ləti tünd qırmızı, zərif, şirəli. Çəkisi 2-4 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Fatej
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Maxima-14, Toxmacar