Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

KONFERENS

Conference

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov, yaşılımtıl-sarı rəngli, sarı-qəhvəyi rəngdə ləkələrlə örtülüdür. Dadı şirin, ləti zərif, ağızda əriyən, çox şirəli, xırda dənəvərlidir.Çəkisi 135-150 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: Yanvar ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Vilyams, Karmen
Calaqaltıları: BA 29

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar