Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

KARMEN

Carmen

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, ensiz piramida formalı sıx çətirlidir
Meyvənin özəlliyi: Tünd bordo rəngli, qabıqaltı nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı turşa-şirin, azacıq ətirli, ləti zərif, şirəli. Çəkisi 160-180q.
Saxlama müddəti: Oktyabr ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Konferens, Vilyams
Calaqaltıları: BA 29

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar