Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

GÜLŞƏN

Gulshan

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, çətiri piramida şəkillidir
Meyvənin özəlliyi:Zıngırovşəkilli formadadır, birtiplidir. Açıq sarı rəngli, qırmızı yanaqlı. Ləti sarımtıl-ağ, şirəli.Dadıçox şirin. Çəkisi 300 q (maksimum çəki – 600 q)
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: Fevral ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Lətifə, Vilyams, Kure
Calaqaltıları: BA 29

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar