Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

GOLDEN

Golden Delicious

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, geniş sıx çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru-silindrik formada, yaşılımtıl-sarı, qırmızı zolaqlı, qabıqaltı nöqtələri çox saylıdır. Ləti sarımtıl, sərt, şirəli və ətirlidir. Dadı çox şirindir. Çəkisi 190-210q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 6-7 ay
Nəqliyyata davamlılığı:Əla
Tozlayıcıları: ala, Qolden Delişes, Simirenko reneti, Aydared, Qolden Spur, Qrani Smit.
Calaqaltıları: M9, MM106

Miqdar: 10 eded Kateqoriya: ,

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

M9, MM111, Toxmacar