Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

GARNEM (GXN)

GARNEM (GxN) Calaqaltının özəlliyi: Kök sistemi saçaqlı olub, müxtəlif torpaq tiplərində yaxşı inkişaf edir. Bu calaqaltı, generativ calaqaltıların 50-60%-nə yaxın ağaclar əmələ gətirir. Quraqlığa davamlığı zəifdir. Şaftalı və badam üçün ideal calaqaltıdır. Yarpağı: uzunsov formalı, ayası yaşıl-bənövşəyi rənglidir Məhsuldarlığı: 4-5 yaşdan başlamış 25-30 il müntəzəm olaraq məhsul vermə qabiliyyətinə malikdir.

Paylaş: