Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

FERANYEZ (FERRAGNES)

Sortun  təsviri

Sortun  adı: Ferragnes
Mənşəyi: Fransa
Məhsul yığımı: 10-30 sentyabr.

Ağacı
Çətirin forması: şaquli
İnkişafı: güclü. Ferragene ağacları çox sürətli böyüyür
Meyvənin yetişməsi: tez yetişən
Məhsuldarlığı: yüksək, müntəzəm

Çiçəkləmə
Çiçəkləməsi: gec
Tozlayıcıları: Tuono, Ferradel və Texasdır sortlarıdır

Meyvəsi
Forması: uzunsov
Kalibri: böyük
Rəngi: qəhvəyi
Çəki: Fransa və İspaniyada ən çox seçilən badam sortlarından biridir. Ləpəçıxımı faizi (40%) və böyük ləpələri qablaşdırma rahatlığını təmin edir.

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

CF-677