Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

DEVECİ

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu
Meyvənin özəlliyi: Yumru, alt hissəsi geniş. Açıq yaşıl-sarımtıl rəngli, çəhrayı yanaqlı. Ləti ağ, şirəli. Dadı şirin.Çəkisi 200 q.
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: Yanvar ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Akça, Pase Krasan, June Qold, Vilyams
Calaqaltıları: BA 29

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar