Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

ÇƏHRAYI GÜLÖYŞƏ

Pink Guleysha

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 3-3.5 m, çətiri qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq açıq çəhrayı rəngli, qabığı nazik. Dənələri orta irilikdə, açıq qırmızı rənglidir.Şirə çıxımı 54 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələn, çox ləzzətlidir.Çəkisi 200-250 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayı
Saxlama müddəti: 2-3 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Davamsızdır
Tozlayıcıları: Qırmızı gülöyşə, Azərbaycan, Balamürsə

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar