Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

BLEK DAYMOND

Sortun təsviri

Sortun adı: Blek Daymond

Mənşəyi: ABŞ

Yetişməsi: 1 – 15 iyul

 Ağacı

Çətirin forması: geniş, piramidal

İnkişafı: güclü

Meyvənin yetişməsi: orta yetişən

Məhsuldarlığı: yüksək

Blek Daymond ən yüksək keyfiyyətli və ən böyük meyvələrə malik gavalı sortlardan biridir.

 Meyvəsi

Forması: dəyirmi

Kalibri: iri,  46-60 q.

Rəngi: sarı ləkəlitünd-bənövşəyi

Dadı: balanslaşdırılmış dadlı, ləti tünd-narıncı, bərkdir

Çəyirdəyi:  orta, ləti ilə bitişik

 Tozlayıcıları: Santa Rosa, Friar, Blek Qold və Angeleno sortları

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Mir29C, Myrobolan, Toxmacar