Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

BİQARO BURLAT

Bigarrean Burlat

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu,güclü, dəyirmi çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada, qara-qırmızı rənglidir. Dadı şirin. Ləti tünd qırmızı, orta sıxlıqda, şirəli. Çəkisi 6,4 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Qedelfingen, Napoleon, Biqaro Starking
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Maxima-14, Toxmacar