Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

BALAMÜRSƏL

Balamursel

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 4-5 m, çətiri geniş, qollu-budaqlı, az tikanlıdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq moruğu rəngli, qabığı qalın. Dənələri iri, açıq qırmızı rəngli. Şirə çıxımı 54-55 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 400-500 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayının sonu
Saxlama müddəti: 3-4 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Qırmızı gülöyşə, Vələs, Azərbaycan

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar