Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

BA 29

BA 29 Mənşəyi: Fransada seleksiya yolu ilə əldə edilmiş heyva mənşəli calaqaltı olub, bir çox armud sortlarının əsas calaqaltısıdır. Calaqaltının özəlliyi: Yaşıl çiliklə çoxaldılır. Münbit torpaqlarda, xüsusilə karbonatların miqdarı 7%-dən çox olmayan sahələrdə yaxşı inkişaf edir. Armudun Quince A calaqaltısına nisbətən daha qüvvətlidir Yarpağı: uzunsov formalı, ayası yaşıl rəngli Qida sahəsi: 4 m x 1,2 m yaxud 4 m x 1,5 m Məhsuldarlığı: Almanın M9 calaqaltısına nisbətən məhsula gec düşməsinə baxmayaraq, yüksək məhsuldarlığa malikdir

Paylaş: