Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

AZƏRİ

Azeri

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, güclü dəyirmi çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov, yastı-yumru formada, ürəkşəkilli, qara-qırmızı rənglidir. Dadı turşa-şirin. Ləti tünd qırmızı, orta sıxlıqda, şirəli. Çəkisi 6,8 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Bianko gözəli, Ramon Oliva, Öküzürəyi
Calaqaltıları: cır, Sarı Droqana, Sarı Denissen

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar