Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

AZƏRBAYCAN

Azerbaijan

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 3 m, çətiri qollu-budaqlı, az tikanlı
Meyvənin özəlliyi: Yumru, açıq qırmızı rəngli, qabığı nazik. Dənələri orta irilikdə, tünd albalı rəngli. Şirə çıxımı 50 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 400-500 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayının sonu
Saxlama müddəti: 5 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Qırmızı gülöyşə, Vələs, Balamürsəl

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

CF-677, Toxmacar