Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

ATA-BABA

Ata-baba

Kolun özəlliyi: Kolun hündürlüyü 5-8 m, sıx çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada. Yağlılığı 68.4%. Ləpə çıxımı 52.0%. Çəkisi 2.7-2.9 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayının sonu
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Saçaqlı, Yağlı fındıq, Yumru Gerasun

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar