Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

ANGELİNO

Sortun təsviri

Sortun adı: Angelina

Yetişməsi: Leyt Blu sortundan 10 gün sonra

Ağacı

Çətirin forması: yarımpiramidal

İnkişafı: orta

Meyvənin yetişməsi: tez yetişən

Məhsuldarlığı: yüksək

Çiçəkləmə

Çiçəkləmə tarixi: tez

Tozlayıcıları: Munqlob, Qoldenqlob, Fortuna sortları

Meyvəsi

Forması: yastılaşmış dəyirmi

Kalibri: 55/60 mm

Ləti: qırmızı

Bərkliyi: çox yaxşı

Şəkər nisbəti: 12-14 ° Brix

Dadı: ətirli

Çəyirdək: orta, ləti ilə bitişik

Saxlanması: əla (75 günə qədər)

Təyinatı:Ən gec yetişən gavalı sortudur. Əlamətdar saxlanma xüsusiyyətləri ilə Yeni il bayramına qədər meyvə satışına imkan verir

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Mir29C, Myrobolan, Toxmacar