Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

AĞBABA

Aghbaba

Ağacın özəlliyi: ağacı hündürboylu, hündürlüyü 8-9 m, çətiri enli-girdə, qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov-oval formasında, tünd bənövşəyi rənglidir. Ləti sarı rəngli. Tərkibindəki yağ – 68-70%. Çəkisi 9-12 q. Konservləşdirmə üçün yararlıdır.
Yığım vaxtı: Oktyabr-noyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: El zeytunu, Armudu zeytun

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar