Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

ABASBƏYİ

Abasbei

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta- və ya hündürboyludur
Meyvənin özəlliyi: Açıq yaşıl rəngli, qabıqaltı boz nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı turşa-şirin və çox ləzətli, ətirli, ləti zərif, şirəli, orta sıxlıqda. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: 20 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Cırnadiri, İspiq

Miqdar: N/A Kateqoriya:

Sifariş etmək üçün: Telefon: 050 591 98 91 WhatsApp: 051 391 39 00

Paylaş:
Calaqaltı növü

Toxmacar