Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

  • Göstərilir 1–12 83 nəticə

Abasbei

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta- və ya hündürboyludur
Meyvənin özəlliyi: Açıq yaşıl rəngli, qabıqaltı boz nöqtələri çoxsaylıdır. Dadı turşa-şirin və çox ləzətli, ətirli, ləti zərif, şirəli, orta sıxlıqda. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayı
Saxlama müddəti: 20 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Cırnadiri, İspiq

Aghbaba

Ağacın özəlliyi: ağacı hündürboylu, hündürlüyü 8-9 m, çətiri enli-girdə, qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov-oval formasında, tünd bənövşəyi rənglidir. Ləti sarı rəngli. Tərkibindəki yağ – 68-70%. Çəkisi 9-12 q. Konservləşdirmə üçün yararlıdır.
Yığım vaxtı: Oktyabr-noyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: El zeytunu, Armudu zeytun

Sortun təsviri

Sortun adı: Angelina

Yetişməsi: Leyt Blu sortundan 10 gün sonra

Ağacı

Çətirin forması: yarımpiramidal

İnkişafı: orta

Meyvənin yetişməsi: tez yetişən

Məhsuldarlığı: yüksək

Çiçəkləmə

Çiçəkləmə tarixi: tez

Tozlayıcıları: Munqlob, Qoldenqlob, Fortuna sortları

Meyvəsi

Forması: yastılaşmış dəyirmi

Kalibri: 55/60 mm

Ləti: qırmızı

Bərkliyi: çox yaxşı

Şəkər nisbəti: 12-14 ° Brix

Dadı: ətirli

Çəyirdək: orta, ləti ilə bitişik

Saxlanması: əla (75 günə qədər)

Təyinatı:Ən gec yetişən gavalı sortudur. Əlamətdar saxlanma xüsusiyyətləri ilə Yeni il bayramına qədər meyvə satışına imkan verir

Ata-baba

Kolun özəlliyi: Kolun hündürlüyü 5-8 m, sıx çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada. Yağlılığı 68.4%. Ləpə çıxımı 52.0%. Çəkisi 2.7-2.9 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayının sonu
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Saçaqlı, Yağlı fındıq, Yumru Gerasun

Aidyn

Ağacın (kolun) özəlliyi: Kolu ortaboylu (3 m), orta dərəcədə sıx çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yuvarlaq formada, yaşıl rənglidir. Ləti krem rəngli. Dadı turşa-şirin. Çəkisi 46 q
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Lənkaran, Xəzər, Məhsuldar

Azerbaijan

Ağacın özəlliyi: Ağacı orta boylu, geniş girdə çətirli
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, sarımtıl-ağ, çəhrayı yanaqlı. Dadı turşa-şirin, ləti zərif, şirəli və çox ətirlidir. Çəkisi 130-150 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayı
Saxlama müddəti: Noyabr ayının sonuna kimi
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Şampan reneti, Qışlıq qızıl parmen, Davamlı, Nailə
Calaqaltıları: M9, MM106

Azerbaijan

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 3 m, çətiri qollu-budaqlı, az tikanlı
Meyvənin özəlliyi: Yumru, açıq qırmızı rəngli, qabığı nazik. Dənələri orta irilikdə, tünd albalı rəngli. Şirə çıxımı 50 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 400-500 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayının sonu
Saxlama müddəti: 5 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Qırmızı gülöyşə, Vələs, Balamürsəl

Azerbaijani olives

Ağacın özəlliyi: Hündürlüyü 10 m,çətiri qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov-oval formasında, qırmızımtıl-bənövşəyi rənglidir. Ləti açıq sarı rəngli. Tərkibindəki yağ – 69,4 %. Çəkisi 5-6 q. Konservləşdirmə üçün idealdır.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Şirin zeytun, Armudu zeytun

Azeri

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, güclü dəyirmi çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov, yastı-yumru formada, ürəkşəkilli, qara-qırmızı rənglidir. Dadı turşa-şirin. Ləti tünd qırmızı, orta sıxlıqda, şirəli. Çəkisi 6,8 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Bianko gözəli, Ramon Oliva, Öküzürəyi
Calaqaltıları: cır, Sarı Droqana, Sarı Denissen

BA 29 Mənşəyi: Fransada seleksiya yolu ilə əldə edilmiş heyva mənşəli calaqaltı olub, bir çox armud sortlarının əsas calaqaltısıdır. Calaqaltının özəlliyi: Yaşıl çiliklə çoxaldılır. Münbit torpaqlarda, xüsusilə karbonatların miqdarı 7%-dən çox olmayan sahələrdə yaxşı inkişaf edir. Armudun Quince A calaqaltısına nisbətən daha qüvvətlidir Yarpağı: uzunsov formalı, ayası yaşıl rəngli Qida sahəsi: 4 m x 1,2 m yaxud 4 m x 1,5 m Məhsuldarlığı: Almanın M9 calaqaltısına nisbətən məhsula gec düşməsinə baxmayaraq, yüksək məhsuldarlığa malikdir

Balamursel

Ağacın (kolun) özəlliyi: Hündürlüyü 4-5 m, çətiri geniş, qollu-budaqlı, az tikanlıdır
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq moruğu rəngli, qabığı qalın. Dənələri iri, açıq qırmızı rəngli. Şirə çıxımı 54-55 %. Dadı turşa-şirin, xoşagələndir. Çəkisi 400-500 q.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayının sonu
Saxlama müddəti: 3-4 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Qırmızı gülöyşə, Vələs, Azərbaycan

İspan mənşəli bir badam növüdür və gec çiçək açır. Ağac böyüməsi əladır və inkişafı çox sürətlidir.

Öz-özünə münbit bir çeşiddir.

Daxili bazarda saxlanılan və ixrac şansı yüksək olan bir çeşiddir. Meyvələrin əkiz dərəcəsi aşağıdır və dənələri ən böyük sortlardan biridir.

Ağac xəstəliklərə qarşı yüksək dərəcədə müqavimət göstərir, ən gec çiçək açan badam sortları arasındadır və daş badam qrupuna aiddir.

1 2 7