Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

  • Showing all 2 results

Aghbaba

Ağacın özəlliyi: ağacı hündürboylu, hündürlüyü 8-9 m, çətiri enli-girdə, qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov-oval formasında, tünd bənövşəyi rənglidir. Ləti sarı rəngli. Tərkibindəki yağ – 68-70%. Çəkisi 9-12 q. Konservləşdirmə üçün yararlıdır.
Yığım vaxtı: Oktyabr-noyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: El zeytunu, Armudu zeytun

Azerbaijani olives

Ağacın özəlliyi: Hündürlüyü 10 m,çətiri qollu-budaqlıdır
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov-oval formasında, qırmızımtıl-bənövşəyi rənglidir. Ləti açıq sarı rəngli. Tərkibindəki yağ – 69,4 %. Çəkisi 5-6 q. Konservləşdirmə üçün idealdır.
Yığım vaxtı: Oktyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Şirin zeytun, Armudu zeytun