Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

  • Showing all 3 results

Ağacın özəlliyi: Güclü inkişaf və səmərəlidir. Yarı açıq böyümə növü və az seyreltmə ilə yüksək keyfiyyətli meyvə əldə etmək çox asandır. Böyük və bərabər ölçülü meyvələri sayəsində bir və ya iki əllə yığıla bilər və ya istənildiyi təqdirdə budaqda uzun müddət saxlanıla bilər. Ağaclar çox davamlı, möhkəm, idarə olunması çox asandır və istehsal dəyəri aşağıdır.
Meyvənin özəlliyi:Möhkəm, şirəli və xırtıldayan bir ətə malikdir. Çox şirin və dadlıdır və dadı və toxuması uzun müddət saxlandıqdan sonra da asanlıqla dəyişmir. Yavaş-yavaş yetişir.Çox yüksək məhsuldar və böyük meyvədir. Bütün səth çox tünd parlaq qırmızıdır. Boyama məhsuldan 15 gün əvvəl tamamlanır.
Yetişmə dövrü: İyul ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Öz-özünə münbit bir çeşiddir.
Calaqaltıları: Garnem

Ağacın özəlliyi: Orta gücə malikdir və yayılması üçün uyğundur, səmərəliliyi yüksək və müntəzəmdir.
Meyvənin özəlliyi:Qırmızı rəngli və üstündə zolaqlı, böyük, düzlənmiş yuvarlaq bir forma malikdir. Əti sarımtıl, çox davamlı, qırmızı damarlarla, ləpənin ətrafındakı rəngləri ilə fərqlənir, dadı əladır.
Yetişmə dövrü: Avqust
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Öz-özünə münbit bir çeşiddir.
Calaqaltıları: Garnem

Redhaven

Yetişkənliyi: Tezyetişən (avqust ayı)
Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, yastı dəyirmi çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov yumru formada, ölçüsü 72x68x70 mm.Dolğun sarı, bəzən narıncı rəngli, qırmızı yanaqlı. Ləti lifli, çox şirəli, parlaq sarı rəngli, zərifdir.Dadı ləzzətli, şirin, desert ətirlidir. Çəkisi 120-200 q.
Saxlama müddəti: 2-3 ay
Nəqliyyata davamlılığı: Qənaətbəxş
Tozlayıcıları: Özünü tozlayandır
Calaqaltıları: GF-677