Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

  • Showing all 4 results

Chandler qoz tingi;

Baxımlı Çandler bağçasından 6-7 yaşı olanda hər ağacdan orta hesabla 15-20 kilo qoz almaq mümkündür.

Chandler qoz çeşidi ABŞ-da ən vacib ticarət qoz çeşididir.

İncə bir qabığa, bir az kobud, oval bir forma malikdir.

Qabığından ayırmaq asandır.Quru və təzə qoz kimi istehlak üçün uygundur.

Qönçələrdəki məhsul 85-90% -dir və çox məhsuldar bir çeşiddir.

Chandler qoz ağacı xəstəliklərə davamlı bir çeşiddir.

Tozlayıcısı Franguate, Fernette ve Ronde’dir.

Franquette qoz tinginin meyvəsi və digər xüsusiyyətləri Chandler qoz fidanı ilə demək olar ki, eynidir. Franquette qozunun meyvə çəkisi orta hesabla 13 qramdır. Franquettenin meyvə verimi yüzdə 46’dır. Franquette qozu, tozlandırıcı olmasına baxmayaraq qabıqdan ayrılması asan, yüksək meyvə verimli bir qoz növüdür. Sentyabr ayında yığılır. Quru və ya nəm istehlak edilə bilər.

Sortun təsviri

Sortun  adı: Seyifie

Mənşəyi:Azərbaycan, xalq seleksiyası

Yetişməsi: sentyabr ayı

 

Ağacı

Hündürlüyü: 13-14 m

Meyvəsi

Forması: uzunsov, yumurtavari

Kalibri: iri

Çəkisi: 11,2 q

Dadı: dadlı və yağlı

Yağlığı: 64%

Ləpə çıxımı: 65%

Nəqliyyata davamlığı: yaxşı

Tozlayıcıları: Fardar və Suğra sortları

Sortun təsviri

Sortun  adı: Suğra

Mənşəyi: Azərbaycan, xalq seleksiyası

Yetişməsi: sentyabr ayı

 

Ağacı

Hündürlüyü: 15-16 m

Çətirin forması: dağınıqçətirə malikdir

İnkişafı: güçlü

 

Meyvəsi

Forması: uzunsov, yumurtavari

Kalibri: iri

Çəkisi: 11,2 q

Rəngi: ləpəsi qızılı-sarı, yuşaq

Dadı: dadlı və yağlı

Yağlığı: 66%

Ləpə çıxımı: 66%

Nəqliyyata davamlığı: yaxşı

Tozlayıcıları: Zaqatalavə Seifie sortları