Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

  • Göstərilir 1–12 15 nəticə

Azeri

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, güclü dəyirmi çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov, yastı-yumru formada, ürəkşəkilli, qara-qırmızı rənglidir. Dadı turşa-şirin. Ləti tünd qırmızı, orta sıxlıqda, şirəli. Çəkisi 6,8 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Bianko gözəli, Ramon Oliva, Öküzürəyi
Calaqaltıları: cır, Sarı Droqana, Sarı Denissen

Bigarrean Burlat

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu,güclü, dəyirmi çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada, qara-qırmızı rənglidir. Dadı şirin. Ləti tünd qırmızı, orta sıxlıqda, şirəli. Çəkisi 6,4 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Qedelfingen, Napoleon, Biqaro Starking
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Ağacın özəlliyi: Güclü və düz.
Meyvənin özəlliyi: Çox keyfiyyətli, xırtıldayan, çox dadlı.Möhkəm və şirəli. Çəhrayı rəngli.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: 10-14 gün
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları:  Ealy Burlat.

Ağacın özəlliyi: Ağaclar yarı dik və möhkəm olur. Sağlam ağaclar yaradır. Bu erkən bir çeşiddir. Hər il müntəzəm və bol məhsul verir. Səmərəsiz bir çeşid olduğu üçün tozlandırıcı istifadə etmək lazımdır.
Meyvənin özəlliyi:Meyvəsi yuvarlaq, düz, böyük, qabığı tünd qırmızıdır. Ət əti möhkəm, çox şirəli, incə və keyfiyyətli olur. Ağacları çox məhsuldardır və% 25 meyvənin çatlamasına səbəb olur. Bu baxımdan meyvənin yetişmə dövründə yağış yağmadığı yerlərdə tövsiyə olunur. Nəqliyyata çox davamlıdır. Orta meyvə genişliyi 20 mm. Sapı xaricində 19 mm uzunluq. və təxminən 8 qramdır.
Yığım vaxtı: May ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Merton Premier ve Noir de Guben

Ağacın özəlliyi: Orta güc və effektivdir. Özü üçün səmərəsizdir. “Lory Bloom” ® yaxşı bir tozlandırıcıdır.
Meyvənin özəlliyi: Böyrək şəklində orta və ya ortadan biraz daha böyük (Burlatdan daha böyük); tünd qırmızı rəng; Tünd qırmızı , şirin, lakin bir qədər turş, orta şirəli və nüvəyə yarı bitişikdir.
Yığım vaxtı: May ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Davamlı

Crimean

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, şarşəkilli çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Tünd qırmızı, demək olar ki, qara rəngli. Dadı şirin. Ləti tünd qırmızı, zərif, şirəli. Çəkisi 2-4 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Fatej
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Lapins

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, şarşəkilli çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Oval, birtipli, parlaq tünd qırmızı, demək olar ki, qara rəngli. Dadı şirin. Ləti çəhrayı, şirəli. Çəkisi 8-9 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayının sonu
Saxlama müddəti: Avqust ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Əla
Tozlayıcıları: Özü özünü tozlayır
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Ağacın özəlliyi: 0900 Ziraata bənzəyir. Ağac və meyvə xüsusiyyətləri tamamilə eynidir.
Meyvənin özəlliyi: 0900 Ziraat-dan əsas fərqlər ət rənginin daha qaranlıq olması və meyvə ətində bir az daha çox alma turşusu olmasıdır. Bununla birlikdə 0900-dən çox daha effektivdir.
Yetişmə dövrü: İyun ayının sonu
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Regina, Kordia, Lambert, Starks Gold ve Metron Late

Raya

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, orta sıxlıqda olan çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, tünd qırmızı rənglidir. Dadı turşa-şirin. Ləti krem rəngli, orta sıxlıqda, şirin, şirəli. Çəkisi 5-7 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Sarı Droqana, Öküzürəyi
Calaqaltıları: cır

Raya

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, orta sıxlıqda olan çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yumru formada, tünd qırmızı rənglidir. Dadı turşa-şirin. Ləti krem rəngli, orta sıxlıqda, şirin, şirəli. Çəkisi 5-7 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Sarı Droqana, Öküzürəyi
Calaqaltıları: cır

Ağacın özəlliyi: Ağacı ortaboylu, şarşəkilli çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yumru, parlaq tünd qırmızı rəngli. Dadı şirin. Ləti tünd qırmızı, bərk, çox şirəli. Çəkisi 8-10 q.
Yetişmə dövrü: İyul ayının sonu
Saxlama müddəti: Avqust ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Sammit, Bianka, Silviya, Koral
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

Summit

Ağacın özəlliyi: Ağacı hündürboylu, güclü çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Parlaq, qırmızı rəngli, yetişdikcə daha da tündləşir. Dadı şirin. Ləti qırmızı-sarı, şirin, şirəli. Çəkisi 8-10 q.
Yetişmə dövrü: İyun ayı
Saxlama müddəti: İyul ayının ortası
Nəqliyyata davamlılığı: Orta
Tozlayıcıları: Van, Lapins
Calaqaltıları: Brookforest, SL-64, MaxMa-14

1 2