Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

  • Showing all 3 results

Sortun təsviri

Sortun adı: Angelina

Yetişməsi: Leyt Blu sortundan 10 gün sonra

Ağacı

Çətirin forması: yarımpiramidal

İnkişafı: orta

Meyvənin yetişməsi: tez yetişən

Məhsuldarlığı: yüksək

Çiçəkləmə

Çiçəkləmə tarixi: tez

Tozlayıcıları: Munqlob, Qoldenqlob, Fortuna sortları

Meyvəsi

Forması: yastılaşmış dəyirmi

Kalibri: 55/60 mm

Ləti: qırmızı

Bərkliyi: çox yaxşı

Şəkər nisbəti: 12-14 ° Brix

Dadı: ətirli

Çəyirdək: orta, ləti ilə bitişik

Saxlanması: əla (75 günə qədər)

Təyinatı:Ən gec yetişən gavalı sortudur. Əlamətdar saxlanma xüsusiyyətləri ilə Yeni il bayramına qədər meyvə satışına imkan verir

Sortun təsviri

Sortun adı: Blek Amber

Mənşəyi: ABŞ

Yetişməsi: 25 iyun – 5 iyul

Ağacı

Çətirin forması: kompakt, piramidal

İnkişafı: orta-güclü

Məhsuldarlığı: yüksək

 Meyvəsi

Forması: yastılaşmış-dəyirmi,

Kalibri: iri95-110  q.

Rəngi: tünd mavi, tam yetişkənlik dövrndə – qara

Dadı: şirəli, bərk, lətli, biraz turşulu və ətirli, yaxşı dadlıdır

Çəyirdəyi:  lətindən ayrılır. Bəzi meyvələrdə  yarımçıq ayrılır.

Saxlanılması: oktyabr ayına kimi
Nəqliyyata davamlılığı: yaxşıTozlayıcıları: Friar, Santa Rosa və Blek Daymond sortları

Sortun təsviri

Sortun adı: Blek Daymond

Mənşəyi: ABŞ

Yetişməsi: 1 – 15 iyul

 Ağacı

Çətirin forması: geniş, piramidal

İnkişafı: güclü

Meyvənin yetişməsi: orta yetişən

Məhsuldarlığı: yüksək

Blek Daymond ən yüksək keyfiyyətli və ən böyük meyvələrə malik gavalı sortlardan biridir.

 Meyvəsi

Forması: dəyirmi

Kalibri: iri,  46-60 q.

Rəngi: sarı ləkəlitünd-bənövşəyi

Dadı: balanslaşdırılmış dadlı, ləti tünd-narıncı, bərkdir

Çəyirdəyi:  orta, ləti ilə bitişik

 Tozlayıcıları: Santa Rosa, Friar, Blek Qold və Angeleno sortları