Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

  • Showing all 4 results

Ata-baba

Kolun özəlliyi: Kolun hündürlüyü 5-8 m, sıx çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada. Yağlılığı 68.4%. Ləpə çıxımı 52.0%. Çəkisi 2.7-2.9 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayının sonu
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Saçaqlı, Yağlı fındıq, Yumru Gerasun

Galib

Kolun özəlliyi: Kolun hündürlüyü 5-8 m, sıx, kürəşəkilli çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada. Yağlılığı 72.0%. Ləpə çıxımı 51.2-55.6%. Çəkisi 2.19 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayının sonu
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Əşrəfi, Yağlı fındıq, Zaqatala 9

Golden hazelnuts

Kolun özəlliyi: Kolun hündürlüyü 9 m, sıx çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Yumuru formada. Yağlılığı 69.8%.Ləpə çıxımı 51.0%. Çəkisi 2.1 q.
Yetişmə dövrü: Avqust ayının sonu
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Ata-baba, Qalib, Gəncə fındıq

SAÇAQLI

Kolun özəlliyi: Kolun hündürlüyü 5-7 m, seyrək çətirə malikdir
Meyvənin özəlliyi: Yastı-yumru formada. Yağlılığı 67.0-70.0%. Ləpə çıxımı 50.1%. Çəkisi 2.1 q.
Yetişmə dövrü: Sentyabr ayının sonu
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Ata-baba, Yağlı fındıq, Yumru Gerasund