Sifariş vermək üçün  Zəng edə bilərsiniz : +994 50 591 98 91

  • Showing all 3 results

Aidyn

Ağacın (kolun) özəlliyi: Kolu ortaboylu (3 m), orta dərəcədə sıx çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Yuvarlaq formada, yaşıl rənglidir. Ləti krem rəngli. Dadı turşa-şirin. Çəkisi 46 q
Yetişmə dövrü: Oktyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Lənkaran, Xəzər, Məhsuldar

Irideneli

Ağacın (kolun) özəlliyi: Kolu ortaboylu (3 m), orta dərəcədə sıx çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Uzunsov yuvarlaq formada, yaşıl rənglidir. Dadı turşa-şirin. Ləti krem rənglidir. Çəkisi 42 q.
Yetişmə dövrü: Noyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Lənkaran, Xəzər, Məhsuldar

Shole

Ağacın (kolun) özəlliyi: Kolu ortaboylu (2,8-3,2 m), orta dərəcədə sıx çətirə malik
Meyvənin özəlliyi: Silindrik yumru formada, yaşıl rənglidir. Dadı şirin-turş, ətirli. Ləti krem rənglidir. Çəkisi 69,3-87,5 q.
Yetişmə dövrü: Noyabr ayı
Nəqliyyata davamlılığı: Yaxşı
Tozlayıcıları: Lənkaran, Xəzər, Məhsuldar